Izvēlies RADIO TEV un Tu uzrunāsi ekonomiski aktīvus, jaunus un atvērtus cilvēkus visā Latvijā!

Radio reklāma ir tik radoša un daudzveidīga, cik radoši esam paši. RADIO TEV piedāvā radošos risinājumus radio ēterā, kuri apvieno reklāmas klipu kampaņas, spēles, sponsorēšanu, integrāciju raidījumos, komunikāciju sociālajos tīklos un daudzas citas neiedomājamas lietas. Iepazīstoties ar Tava uzņēmuma radītajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem, mēs varam radīt radio reklāmas projektus, par kuriem Tu tagad pat nespēj iedomāties.Izvēlies RADIO TEV un mēs izstrādāsim Tev piemērotāko radošo risinājumu radio ēterā.

Tālrunis Rīgā: 67210833, ārpus Rīgas: 27200222
E-pasts: reklama@radioskonto.lv

Radio - masu medijs


 

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023
Bāze: visi respondenti (16-74 gadi), n=4500

 

Radio - uzticamākais medijs Eiropā,


uzrādot augstākos uzticamības rādītājus 26 no 37 (70%) pētījumā iekļautajām Eiropas valstīm.Datu avots: EBU based on Eurobarometer 96.
EBU Media Intelligence Service – Trust in Media 2022

Radio klausīšanās vecuma grupāsDatu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023
Bāze: visi respondenti (16-74 gadi), n=4500

Reach % - kopējais radio klausītāju īpatsvars mērķa grupā vidēji nedēļā
Reach % Daily - kopējais radio klausītāju īpatsvars mērķa grupā vidēji dienā

Radio – iecienīts medijs kā gados jaunāku, tā arī vidējās paaudzes un senioru vidū.
Lielākajā daļā vecuma grupu radio katru nedēļu klausās vairāk nekā 80% iedzīvotāju.
 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Klausīšanās laika sadalījums – AQH Share % un klausīšanās laiks vidēji dienā – TSL DlySKONTO MEDIJU GRUPA – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM 99,5
EHR mediju grupa – EHR (Eiropas Hitu Radio), EHR Russkie Hiti, EHR SuperHits, EHR Latviešu Hiti, RETRO FM
Radio SWH grupa – Radio SWH, SWH +, SWH Gold, SWH Rock, SWH Spin, SWH LV
Star FM grupa – Radio Star FM, TOP RADIO

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023

SKONTO MEDIJU GRUPA ir visklausītākā komercradio staciju grupa Latvijā ar klausīšanās laika daļu 19,1% Latvijas iezīvotāju vidū.
SKONTO MEDIJU GRUPU vidēji viens radio klausītājs klausās 2 stundas un 59 minūtes dienā.
 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Dienas auditorija - Reach Dly


SKONTO MEDIJU GRUPA – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM 99,5
EHR mediju grupa – EHR (Eiropas Hitu Radio), EHR Russkie Hiti, EHR SuperHits, EHR Latviešu Hiti, RETRO FM
Radio SWH grupa – Radio SWH, SWH +, SWH Gold, SWH Rock, SWH Spin, SWH LV
Star FM grupa – Radio Star FM, TOP RADIO

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023

SKONTO MEDIJU GRUPA ieņem 1. vietu Latvijā arī pēc regulāro klausītāju skaita.
Katru dienu vienu vai vairākas SKONTO MEDIJU GRUPAS radio stacijas klausās 259 tūkstoši jeb 17,1% iedzīvotāju visā Latvijā vecumā no 16 līdz 74 gadiem.
 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Nedēļas auditorija – ReachSKONTO MEDIJU GRUPA – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM 99,5
EHR mediju grupa – EHR (Eiropas Hitu Radio), EHR Russkie Hiti, EHR SuperHits, EHR Latviešu Hiti, RETRO FM
Radio SWH grupa – Radio SWH, SWH +, SWH Gold, SWH Rock, SWH Spin, SWH LV
Star FM grupa – Radio Star FM, TOP RADIO

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023

SKONTO MEDIJU GRUPA ieņem 1. vietu Latvijā pēc nedēļas klausītāju skaita.
Katru nedēļu vienu vai vairākas SKONTO MEDIJU GRUPAS radio stacijas klausās 649 tūkstoši jeb 42,7% iedzīvotāju visā Latvijā vecumā no 16 līdz 74 gadiem.
 

Klausītāju plūsma dienas laikā
(Komercradio staciju grupas)


AQH (‘000) - vidējais komercradiostaciju grupu klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts tūkstošos)

SKONTO MEDIJU GRUPA – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM 99,5
EHR mediju grupa – EHR (Eiropas Hitu Radio), EHR Russkie Hiti, EHR SuperHits, EHR Latviešu Hiti, RETRO FM
Radio SWH grupa – Radio SWH, SWH +, SWH Gold, SWH Rock, SWH Spin, SWH LV
Star FM grupa – Radio Star FM, TOP RADIO

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023

SKONTO MEDIJU GRUPA ir līdere pēc vidējā 15 minūšu auditorijas – AQH (‘000) – rādītāja, kas atsevišķās dienas daļās pārsniedz 60 000 klausītāju.
Tā kā AQH ir mazākā auditorijas mērvienība Latvijā veiktajā radio auditorijas pētījumā, tad tā ir ekvivalents vienas reklāmas reizes auditorijas apmēriem. Tas savukārt nozīmē, ka SKONTO MEDIJU GRUPA piedāvā vislielāko auditoriju Latvijā vidēji vienai reklāmas reizei.
 

SKONTO MEDIJU GRUPAS staciju klausīšanās vietas


SKONTO MEDIJU GRUPA – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM 99,5

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023
TSL Dly – klausīšanās laiks vidēji dienā (stundās un minūtēs) vienam radio klausītājam
* Klausās vismaz reizi dienā (Reach Dly)

Populārākās SKONTO MEDIJU GRUPAS radio staciju klausīšanās vietas ir automašīna (59%), mājas (30%) un darbs (24%).
Analizējot radio klausīšanai veltīto laiku, redzams, ka visilgāk SKONTO MEDIJU GRUPAS radio stacijas tiek klausītas darbā un tam veltītas vairāk nekā 5 stundas.
Tas nodrošina iespēju zīmola komunikāciju pielāgot atbilstoši vēstījuma mērķim un mērķauditorijas paradumiem.
 

SKONTO MEDIJU GRUPAS staciju klausīšanās vietas dalījumā pa stundāmSKONTO MEDIJU GRUPA – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM 99,5

Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023

SKONTO MEDIJU GRUPAS staciju auditorijaSKONTO MEDIJU GRUPA – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM 99,5
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Gads 2022
* Regulārās auditorijas (Reach Dly) sadalījums

SKONTO MEDIJU GRUPA sasniedz visdažādāko auditoriju: gan sievietes, gan vīriešus, kā jauniešus, tā arī vidēja gadagājuma iedzīvotājus un seniorus. SKONTO MEDIJU GRUPA noklāj visus Latvijas reģionus, auditorijai sadaloties tuvu Latvijas iedzīvotāju proporcijai konkrētajā reģionā. Klausītāji lielākoties ir nodarbinātie, ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji.
Tādēļ ikviens uzņēmums var atrast risinājumu sava zīmola mērķauditorijas sasniegšanai SKONTO MEDIJU GRUPAS radio staciju ēterā.

Komercradio staciju grupu dienas auditorijas pārklāšanāsVisi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Kopā Latvijā 1 521 000

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2022 – Ziema 2023


Latvijā vidēji viens radio klausītājs klausās 2 radiostacijas. Tādēļ, plānojot komunikācijas kampaņu radio, jāņem vērā auditoriju pārklāšanās radītājus. Tas ļaus zīmolam izveidot efektīvāko reklāmas kampaņu gan no auditorijas sasniedzamības, gan investīciju viedokļa.
KANTAR Latvijā veiktā Radio auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka kombinējot SKONTO MEDIJU GRUPU ar jebkuru citu grupu zīmola vēstījuma nodošanai, SKONTO MEDIJU GRUPA piedāvā būtiski lielāku unikālās auditorijas apjomu.

Spotify Facebook Twitter Instagram tiktok