27.04.2020. l RADIO TEV Ziņas TEV | Valdībai prasīs naudu nenotikušo/pārcelto kultūras pasākumu zaudējumu kompensācijai

Kultūrasministrija prasīs valdībai izmaksāt zaudējumu kompensāciju par Covid-19 krīzes dēļ nenotikušajiem vai atceltajiem kultūras pasākumiem, tāinformējot par plānoto turpmāko rīcību ierobežojumu mazināšanā, pauda Kultūrasministrijas valsts
sekretāre Dace Vilsone.
Dace Vilsone: “Plānojam, pirmām kārtām, vērsties un virzītvaldībai jautājumu par zaudējumu kompensāciju, atkarībā notā cik garš būs ierobežojumu periods, visa veidakultūras institūcijām saistībā ar pārceltu vai atceltu pasākumu organizēšanasizdevumiem.Šeit mēs redzam, ka vienā laivā atrodas pilnīgi visa veida kultūrasinstitūcijas,neatkarīgi no tā, kas ir šo institūciju īpašnieks, dibinātājs un finansētājs.”
Kultūrasministrija ir izstrādājusi Excel dokumentu, kas tiek izplatīta Pasākumu producentu asociācijas un Pasākumu norišu vietu asociācijasbiedriem, lai varētu aprēķināt zaudējumu apjomu par pārceltajiem vai atceltajiempasākumiem.
Dace Vilsone: “Laika periodā līdz augustam, šobrīd biļešutirdzniecībā ir vairāk kā 2000 pasākumu, kuri ir vai nuatcelti, vai kuriem ir plānota pārcelšana, vai kuru statussšobrīd nav apstiprināts - ne atcelts, ne pārcelts, jo pasākuma rīkotāji
vienkārši
gaida informāciju par to, kāda būs šī situācija pēc ārkārtējāssituācijas beigām, vai ārkārtējā situācija tikspagarināta.”
Kultūrasministrijas valsts sekretāre norādīja, ka lēmums par ārkārtējās situācijas pagarināšanu vēl nav pieņemts, taču no diskusijām ar Veselībasministriju saprotams, ka sociālās distancēšanās pasākumi aizvien tiks turpināti, unaizvien pastāvēs būtiski publisko pasākumu ierobežojumi. Vienlaikus Kultūras ministrijasvalsts sekretāre Dace Vilsone uzsver, ka pirmie kultūras nozarei ierastajā režīmā,visticamāk, varēs atgriezties bibliotēkas un muzeji. Pašlaik notiek sarunas arVeselības ministriju par ierobežojumiem, kas tika saglabāti un kādā veidā notiks higiēnasprasību ievērošana.Viss SIA “Radio TEV”, turpmāk tekstā “Radio TEV”, radītais saturs vai daļa no tā, kas izvietots interneta vietnē radiotev.lv, pārpublicējams tikai ar atsauci, norādot, ka satura autors ir “Radio TEV”.


Facebook Draugiem Twitter Instagram tiktok