18.novembrī pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi

19.11.2015

Latvijas 97. gadadienā, 18.novembrī, Smiltenes novada dome pasniedza 21 apbalvojumu tiem novada ļaudīm, kuri ar savu nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē. 

Vēl pirms Smiltenes domes apbalvojumu pasniegšanas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem darbā ar skolēniem, sagatavojot viņus valsts matemātikas un ekonomikas olimpiādēm, saņēma Smiltenes ģimnāzijas skolotāja Ārija Viļuma.

Par "Smiltenes novada Goda cilvēku" atzīti bijušie sporta skolotāji Ilga un Ivars Eisleri, kuri ir devuši nenovērtējamu ieguldījumu veselas, fiziski aktīvas sabiedrības audzināšanā, Smiltenes izglītības iestāžu un Smiltenes pilsētas popularizēšanā, daudzu spilgtu personību veidošanā. Ilga Eislere dalījās ar vērtīgu atziņu, ar kuru bieži skaidrojusi audzēkņiem sporta nozīmi: “Jaunībā ir jāskrien tāpēc, lai vecumdienās varētu pavilkties!”

"Gada balva Kultūrā" tika piešķirta Smiltenes Mūzikas skolas skolotājai un jauktā kora “Vidzemīte” diriģentei Dzidrai Jēkabsonei. Viņas vadītais koris “Vidzemīte” sagādāja diriģentei īpaši saviļņojošu apsveikumu ar svinīgu dziesmu un sirsnīgiem sveicieniem.

"Gada balvu Izglītībā" saņēma Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis par ieguldīto darbu profesionālās izglītības, Smiltenes tehnikuma un Smiltenes novada attīstībā, un sakarā ar 25 gadu darba jubileju. A.Miezīti sveikt bija ieradusies arī kolēģe no Smiltenes tautas teātra - izrādes “Vilki un Aitas” pavedinošā Glafira.

"Gada balva Tautsaimniecībā" tika piešķirta Z/S “Kalējiņi 1” īpašniekam Kasparam Putrālim, kura mērķtiecība, spēcīgā ģimene un saliedētais kolektīvs ļāvuši izveidot modernu un lielu saimniecību.

"Gada balvu Sportā" saņēma jaunais šķēpmetējs Matīss Velps, kurš sī gada augustā ieguva sudraba medaļu šķēpa mešanā Eiropas Jaunatnes olimpiādē Tbilisi. 

"Gada balva Tūrismā" tika piešķirta Blomes pagasta “Donu” saimniecei Ilzei Briedei par devumu Smiltenes novada popularizēšanā. Ilzi sveikt bija ieradušies arī rūķi no “Piparkūku darbnīcas”, pasniedzot “Donu” saimniecei paši savu medaļu.

"Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē" saņēma Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas ārste Tija Zaļkalne, kura, tik ilgus gadus pildot atbildīgo un grūto ārstes misiju, nav zaudējusi līdzcietību un labestību.

"Gada balva Sabiedriskajā darbībā" tika piešķirta biedrības “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība (LISA) “Variņi”” valdes priekšsēdētajai Ilzei Jaunpetrovičai, ar kuras iniciatīvu pēdējo gadu laikā īstenoti projekti Variņu pamatskolā, atjaunots rotaļu laukums Variņos un šobrīd tiek īstenots projekts “Ieklausies un sadzirdi”.

Goda rakstus par nopelniem un ieguldījumu sportā, tautsaimniecībā, izglītībā, kultūrā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā un par novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē saņēma:
• Aldis Lapiņš, OK “Azimuts” vadītājs, orientēšanās sacensību rīkotājs un karšu zīmētājs;
• Ruta Kalniņa, Smiltenes tehnikuma skolotāja;
• Mudīte Pavasare, Variņu bibliotēkas vadītāja;
• Māris Stabiņš, Grundzāles pamatskolas sporta skolotājs un BJSS treneris;
• Aigars Vīvuliņš, Smiltenes NKUP valdes loceklis;
• Velta Tauriņa, bijusī mediķe, brīvprātīgā Smiltenes Sarkanā Krusta nodaļā;
• Astrīda Pinkovska, Smiltenes tehnikuma ēdnīcas vadītāja.

Pateicības rakstus par godprātīgu darbu, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos, par ieguldījumu izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā darbā un par sadarbību ar Smiltenes novada domi saņēma:
• Inga Sīmane, Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra direktore;
• Inguna Slapjuma, Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzinātāja;
• Gunta Mežule, Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzinātāja;
• Gita Skadiņa, Blomes pagasta tautas nama vadītāja, pašdarbības kolektīvu vadītāja;
• Aija Reņģe, Smiltenes grāmatnīcas darbiniece;
• Mirdza Lēģere, Smiltenes NKUP puķkope.

Svētku noskaņu papildināja Smiltenes mūzikas skolas audzēkņu un Smiltenes pūtēju orķestra priekšnesumi, kā arī Latvijā un pasaulē pazīstamās grupas “Latvian Voices” meiteņu izpildītās dziesmas oriģinālās apdarēs.
Paldies ikvienam Valsts svētku pasākuma dalībniekam, lai patriotisms un lepnums par piederību Latvijai un Smiltenes novadam mūs pavada ne tikai valsts svētku mēnesī, bet arī visa gada garumā!


Facebook Draugiem Twitter Instagram