Pašvaldībān nav brīvu dzīvokļu patvēruma meklētājiem

25.09.2015

EM lūgusi pašvaldībām apzināt un līdz šā gada 15.oktobrim sniegt informāciju par pašvaldības rīcībā esošām dzīvojamām telpām, kuras varētu tikt izmantotas izīrēšanai, sniedzot atbalstu mājokļa meklēšanā. 

Šobrīd no 119 pašvaldībām atbildi sniegušas 26 pašvaldības, no kurām 24 ir norādījušas, ka brīva dzīvojamā fonda to rīcībā nav. Apkopojot jau šobrīd iesniegto informāciju, EM secina, ka pieejami seši dzīvokļi Naukšēnu un Gulbenes novados. Šiem dzīvokļiem gan nepieciešams kosmētiskais remonts. Savukārt 113 dzīvojamās telpas Jēkabpils un Gulbenes novados bijušas sliktā tehniskā stāvoklī un šobrīd nav derīgas dzīvošanai.

Ministrija informē, ka pašvaldības, kuras norādījušas, ka viņu rīcībā nav brīvu telpu, bijušas - Ikšķiles novads, Tukuma novads, Daugavpils pilsēta, Nīcas novads, Cesvaines novads, Cēsu novads, Ventspils pilsēta, Ogres novads, Siguldas novads, Līvānu novads, Dobeles novads, Inčukalna novads, Ādažu novads, Ciblas novads, Iecavas novads, Jaunpils novads, Mazsalacas novads, Mālpils novads, Priekuļu novads, Vecpiebalgas novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Babītes novads un Aizputes novads pašvaldības.

Vairums pašvaldību norādījušas, ka tām, pildot likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" paredzēto pienākumu, nav pietiekama dzīvojamā fonda, lai rastu dzīvokļa jautājuma risinājumu novada iedzīvotājiem, tādējādi nepastāv iespēja izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Kvalitātes prasībām atbilstošie pašvaldību dzīvokļi ir jau izīrēti, taču atlikušais, šobrīd neizīrētais dzīvojamais fonds ir ļoti kritiskā stāvoklī, kas finansiālo iespēju robežās pakāpeniski tiek sakārtots, lai to izmantotu pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto pamatiedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, paudušas pašvaldības.Facebook Draugiem Twitter Instagram