15.07.2020. l RADIO TEV Ziņas TEV l Latgales tūrisma asociācija: ceļotāji pieprasa daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu

Sācies atvaļinājumu laiks, bet vīrusa izplatība un ierobežojošie pasākumijoprojām turpinās, kas liek mainīt ceļojumu plānus. Un kāpēc gan neizvēlēties apceļot Latviju? Latgales tūrisma asociācijas pārstāve Līga Kondrāte, Radio TEV ziņām atklāj, ka ārvalstu tūristu skaits Latgalē ir mazs, savukārt Baltijas valstu viesu skaits esot tāds pats kā citus gadus. Jaunas tendences gan parādās ar vietējiem tūristiem. 
“Protams varam redzēt, ka ir vairāk tūristi. Tādi, kas sen nav bijuši vaivispār nav bijuši Latgalē un tad tiem ir, kā es saku, daudz pārsteigumu un iepriecinājumu. Bet kopumā vidēji ņemot es varu teikt, ka apmēram puse no iepriekšējo gadu rādītājiem,” atklāj tūrisma speciāliste.
Tas skaidrojams, ar to, ka netiek organizētas lielās tūrisma grupas. Šobrīdnovērots, ka cilvēki ceļo mazās grupās līdz 8 cilvēkiem. 
“20 jau ir liela grupa. Pārsvarā ir 4 - 8 cilvēki vai 12. Tā ir ģimene vaitrīs draugi vai divas ģimenes. Tie kas ir ceļojuši, tie ceļo. Mums bija vienatūristu grupa 20 cilvēku, proti kas jau līdz šim ir ceļojuši,” skaidro Līga Kondrāte.
Latgales tūrisma asociācijā skaidro, ka jau vairākus cilvēki izvēlas ceļotpēc individuāla plāna, tas nozīmē, ka arī tūrisma piedāvājums ir mainīgs. Kā skaidro Latgales tūrisma asociācijas pārstāve Līga Kondrāte, “viņi grib redzēt un darīt to, kas ir viņu pašu vēlmēs un interesēs. Tas savukārt no mums prasa ļoti daudzveidīgu piedāvājumu, pie tam atbilstošu mūsdienu prasībām un komforta līmenim. Tas ir tas izaicinājums, kas nav tikai Latgalē, bet tas ir visai Latvijai un visiem reģioniem. Es teiktu tā, ka Latgalē ir pietiekoši daudz gan aktīvā tūrisma, sākot ar veloceļu tīklu un gājēju Latgales ezeru taku mēs tagad veidojam, kas būs līdz 1000 kilometru gara. Ļoti interesanta ar ļoti dažādiem maršruta gabaliem.”
Latgales tūrisma asociācijā norāda, ka Latgalē ir daudz iespēju kā pavadītatvaļinājumu, turklāt maršrutu palīdzēs sastādīt tūrisma informācijas centru personāls.

Audio formātā klausies šo ziņu pl.14:30!Viss SIA “Radio TEV”, turpmāk tekstā “Radio TEV”, radītais saturs vai daļa no tā, kas izvietots interneta vietnē radiotev.lv, pārpublicējams tikai ar atsauci, norādot, ka satura autors ir “Radio TEV”.


Facebook Draugiem Twitter Instagram tiktok