21.05.2020. l RADIO TEV Ziņas TEV | No 1.jūnija ļaus atsākt amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus

No 1.jūnija atļaus atsākt organizētu amatiermākslas kolektīvu darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās, vienlaikus strikti ievērojot ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasības. Ar to šobrīd var iepazīties Latvijas nacionālā kultūras centra interneta vietnē. Turpina Kultūras ministrijas pārstāve Lita Kokale.
“Ir izstrādāts sanitārā protokola projekts, kas ir nosūtīts visāmpašvaldībām un notiek šī sanitārā protokola saskaņošana ar Veselības ministriju. Līdz ko šie soļi būs sperti, bet ne vēlāk kā 1.jūnijā, kad būs stājušies spēkā MK grozījumi rīkojumā Nr 103 par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tad kultūras ministrs ar rīkojumu varēs izsludināt šo sanitāro protokolu un nākamajā dienā kad “Latvijas vēstnesis” to publicē, tas stāsies spēkā.”   
Pašdarbnieku kolektīvu mēģinājuma norise kopumā tiek plānota līdztrīs stundām, ieskaitot pārtraukumus. Taču kolektīva dibinātāja pienākums ir noteikt maksimālo dalībnieku skaitu, kas atrodas vienā telpā, proti  ne vairāk kā viens dalībnieks uz 4 kvadrātmetriem, ievērojot savstarpējo 2m distanci. Bet, kas attiecas uz deju un koru kolektīviem - sanitārais protokols paredz ne vairāk kā vienu dalībnieku uz 9 kvadrātmetriem, nodrošinot 3m distanci starp citiem dalībniekiem. Sanitārais protokols gan vēl tiek saskaņots ar Veselības ministriju un SPKC speciālistiem.

Audio formātā klausies šo ziņu pl.16:30!Viss SIA “Radio TEV”, turpmāk tekstā “Radio TEV”, radītais saturs vai daļa no tā, kas izvietots interneta vietnē radiotev.lv, pārpublicējams tikai ar atsauci, norādot, ka satura autors ir “Radio TEV”.


Facebook Draugiem Twitter Instagram tiktok