Bruņotie spēki aicina rezerves karavīrus pietiekties militārajām mācībām

3.04.2019.

Nacionālie bruņotie spēki aicina rezerves karavīrus pieteikties šoruden plānotajām rezerves karavīru militārajām mācībām.

Aicinājums attiecas uz tiem rezerves karavīriem, kuri nav iekļauti šī gada aktīvajā dienestā iesaucamo rezerves karavīru sarakstā, bet dažādu personīgu apsvērumu dēļ  šogad vēlas piedalīties militārajās mācībās.

  Lai pieteiktos militārajām mācībām, rezerves karavīram elektroniski jāiesniedz bruņoto spēku Rezerves personāla uzskaites sektoram adresēts iesniegums, kura veidlapa un informācija par iesniegšanas kārtību pieejama tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā “Rezerves karavīru mācības 2019. gadā”.

Bruņotie spēki atgādina, ka par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīru informē, nosūtot pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi). Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. pantā ir noteikts, ka rezerves karavīram e-adreses izmantošana ir obligāta no šī gada 1. februāra.

Lai sāktu lietot e-adresi, rezerves karavīram jāpiesakās tās izveidei, izmantojot tam paredzētu speciālu formu, kas pieejama vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. E-adresi var izveidot, izmantojot vairākus identifikācijas rīkus: personas apliecību (eID), drošu elektronisko parakstu un mobilo lietotni “eParaksts mobile”, kas pieejama tīmekļvietnē www.eparaksts.lv.

Reģionos dzīvojošie rezererves karavīri mobilo lietotni varēs iegūt arī “Uzņēmēju dienās” bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra stendā. Tās notiks 29. martā Rēzeknē  (Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95A), 26. un 27. aprīlī - Jelgavā (Zemgales Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24), 10. un 11. maijā - Daugavpilī (Olimpiskajā centrā Stadiona ielā 1), bet 17. un 18. maijā - Valmierā (Kultūras centrā Rīgas ielā 10). 

Lai atjaunotu un pārbaudītu individuālās, speciālistu un kolektīvās iemaņas un zināšanas, rezerves karavīru var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās. 

Virsnieku sastāva rezerves karavīru var iesaukt kopumā līdz deviņiem mēnešiem, viena gada laikā – līdz 60 dienām, bet instruktoru un kareivju sastāva rezerves karavīru – kopumā līdz sešiem mēnešiem, viena gada laikā – līdz 30 dienām. Intervāls starp kārtējām militārajām mācībām, kurās iesaista rezerves karavīru, nav mazāks par četriem gadiem.

Rezerves karavīru kārtējo militāro mācību starplaikos var iesaukt arī uz pārbaudes mācībām līdz 10 dienām gan no darba brīvajā, gan arī darba laikā, kā arī pārsniedzot 10 dienas, gan no darba brīvajā laikā, gan darba laikā, ja rezerves karavīrs un darba devējs tam piekrīt. Šo laiku ieskaita militāro mācību kopējā laikā.

Rezerves karavīrs, saņemot iesaukšanas pavēsti, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā, brīdina darba devēju vai izglītības iestādi par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā.

Darba devējs var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku. Darbiniekam - rezerves karavīram - atlīdzību var izmaksāt, ja darbinieks darba devēju ir informējis par iesaukšanu aktīvajā dienestā.

Rezerves karavīrs, kas piedalās militārajās mācībās, atkarībā no dienesta pakāpes par vienu dienu saņem kompensāciju 5 % apmērā no mēneša bāzes algas, kas noteikta profesionālā dienesta karavīram ar līdzvērtīgu dienesta pakāpi.

Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram kompensē transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē noteiktajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ. Izdevumus par taksometra izmantošanu neatlīdzina.

Mācību laikā rezerves karavīram tiek segti ēdināšanas izdevumi.

2016. gada 16.  jūnijā Saeimas apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotie spēki miera laikā uztur 3000 militāri sagatavotus rezerves karavīrus.
 


Facebook Draugiem Twitter Instagram