Pensijas kļūs lielākas

1.10.2018.

1.oktobrī, stājas spēkā jaunie pensiju indeksi un pensiju pieaugums daļai pensionāru būs lielāks nekā citus gadus. Pensijas pieauguma apjoms būs atkarīgs no darba stāža.
Jo stāžs lielāks, jo jūtamāks arī pensijas pieaugums.
Tāpat celta arī indeksējamā summa no 349 līdz 382 eiro. 

Ja pensija nesasniedz 382 eiro, to indeksē pilnā apmērā. Ja pārsniedz, tiek indeksēta tikai šī daļa. Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad ir zemākais indekss, kā arī šis zemākais indekss tiek pielietots apgādnieka zaudējuma pensijas, invaliditātes pensijas un izdienas pensijās.
Izņēmumi, kuriem neatkarīgi no pensijas lieluma, indeksē visu pensiju, ir politiski represētie, pirmās grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.
Lielākais indekss pienākas cilvēkiem, kuru darba stāžs ir virs 40 gadiem. 

Labklājības ministrija norāda, ka pensijas indeksācijas rezultātā pieaugs vidēji par astoņiem līdz 23 eiro. 


Facebook Draugiem Twitter Instagram