Pētīs mazo HES ietekmi uz dažādu zivju sugām

13.04.2018

Latvijā un Lietuvā pēta, kā mazo hidroelektrostaciju (HES) radītās ūdens līmeņa svārstības ietekmē upēs dzīvojošās zivis, informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMA) pārstāvis Oskars Vizbulis.

Projektā “Ecoflow” piedalās LVĢMC, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR un Lietuvas Enerģētikas Institūts.

Tiek pētītas divu pārrobežu upju baseinu - Ventas un Lielupes - ekosistēmas.
Kā informēja Vizbulis, Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalos ierīkotas 104 mazās HES. Latvijā tādu ir 88, bet Lietuvā - 16.

Pavisam Latvijā ir 146 mazās hidroelektrostacijas, kas uzbūvētas uz upēm un saražo aptuveni 2%-3% no kopējā hidroelektrostacijās saražotā enerģijas daudzuma.

Jauna Eiropas Savienības prasība ūdens apsaimniekošanas jomā paredz izstrādāt uz pētījumiem balstītus vidi saudzējošākus noteikumus, kas liktu mazo HES īpašniekiem atbildīgāk izturēties pret ūdens noteces svārstībām jūtīgo zivju sugām.
Līdz ar to turpmāk, ražojot elektrību, mazo HES īpašniekiem būs jāņem vērā, ka nedrīkstēs strauji mainīt ūdens caurplūdumu, kas upē dzīvojošajām zivīm rada tā dēvēto straumes ātruma izmaiņu radīto stresu.

Piemēram, 2017. gada vasarā, veicot mērījumus, vienā no pētāmajām upēm tika novērots, ka 30 minūšu laikā, pēc tam, kad tika uzsākta elektrības ražošana mazajā HES, upes ūdens līmenis divas reizes pārsniedza sākotnējo līmeni. Rezultātā palielinās krastu izskalošanās, ūdens temperatūras atšķirības augšpus/lejpus HES un attiecīgi arī ietekme uz zivīm.
Piemēram, strauji samazinoties ūdens līmenim, samazinās zivīm pieejamo biotopu platības, zivis ir spiestas patverties dziļākajās upes dzelmēs.

Projekta ilgums ir 2 gadi un tas noslēgsies 2019.gada martā.


Facebook Draugiem Twitter Instagram