EIROPAS LAIKS - 30.jūlijs - kā aizbraukušos no LV dabūt mājās

30.07.2015

EP deputāti ne reizi vien mudinājuši Eiropas Savienību uz straujāku rīcību, lai samazinātu gados jauno bezdarbnieku skaitu, kas ES sasniedzis jau 7,5 miljonus. 

ES dalībvalstīs pašlaik jau īsteno “Jaunatnes garantijas” pasākumus, kas vērsti uz jaunatnes bezdarba samazināšanu, paātrinot pāreju no skolas uz darba tirgu. 

Arī Latvija ir ieinteresēta  šajā programmā iesaistīt tos jauniešus, kas nestrādā un nemācās, taču daļa no viņiem ir ārvalstīs. Tāpēc Latvijai nu jādomā, kā atdabūt mājās aizbraucējus, tostarp jauniešus.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis  izstrādāto reemigrācijas jeb ārvalstīs dzīvojošo tautiešu atgriešanas plānu vērtē kritiski, jo tas galvenokārt paredz informatīvu palīdzību.

“Tas, ka mēs šajā plānā paredzam pamatā informēšanas pasākumus, vai studiju kredīta dzēšanu sekmīgākajiem studentiem, nerisina emigrācijas problēmu. Jo tas, kas palīdzētu  atgriezt cilvēkus no ārvalstīm, to skaitā jauniešus, ir darbavietu pieejamība ar labām algām. Kā to panākt? Vieni no maniem prioritārajiem jautājumiem būs tieši šie ekonomiskās drošības jautājumi. Lai Latvijā tiktu investēts gan no mūsu, gan ārvalstu investoru puses. Lai veidotos uzņēmumi un būtu tiešām reālas darba vietas. Jo kamēr šis jautājums nebūs sakārtots, tikmēr nekad tie cilvēki, kas mīt ārvalstīs, neatgriezīsies. Savukārt uzņēmējiem vajadzīga stabila un droša, prognozējama nodokļu politika, kas netiek mainīta tik bieži, cik tagad. Un jebkurai sistēmai, kas paredz aizbraucēju atgriešanu, jābūt vienlīdzīgai pret tiem cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.”

Pētījumi liecina, ka lielākas cerības atgriezt dzimtenē ir gados jaunākus cilvēkus. Un pateicoties Eiropas Sociālā fonda noteikumu grozījumiem, ko apstiprināja EP, dalībvalstis šogad saņem ES finansējumu miljarda eiro apmērā, lai 650 000 jauniešu varētu iesaistīt darba tirgū. 

Vairāk informācijas par to, kā iesaistīties  “Jaunatnes garantijas” pasākumos, meklējama mājas lapā


Facebook Draugiem Twitter Instagram