Sedā būs pirmais niedru skulptūru festivāls

28.02.2018

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) nākamajā sestdienā, 10. martā, rīko Latvijā pirmo niedru skulptūru festivālu un aicina interesentus pieteikt komandas dalībai šajā pasākumā.
 
Sedas purva teritorija pēc kūdras ieguves pakāpeniski applūda, un nu jau gandrīz desmit gadus šeit izveidots dabas liegums, lai aizsargātu izcilu biotopu ūdensputnu ligzdošanai. Appludinātās ūdenstilpnes daudzviet strauji aizaug ar niedrēm, veidojas biezas vienlaidus niedru audzes, un šāds biotops daudzām putnu sugām nav piemērots, jo īpaši migrējošiem putniem, kuri labprātāk uzturas atklātās teritorijās.
Niedru pļaušana un no ūdensaugiem brīvo zonu veidošana palīdz veidot daudzveidīgas dzīvotnes, kas palīdz gan zivju, gan dažādu sugu putnu populācijai. 
Taču vienlaikus tā ir ne tikai palīdzība dabai un biotopu kopšana, bet arī iespēja radoši izpausties un aizraujoši pavadīt laiku brīvā dabā. Tādēļ pirmo reizi notiks niedru skulptūru festivāls.

Tā dalībnieki no pašu savāktajām niedrēm veidos lielformāta skulptūras, sacenšoties izdomā, mākslinieciskajās prasmēs un konstruktora dotībās.
Lai piedalītos festivālā un parādītu savas prasmes, līdz 9. martam var pieteikt 2 līdz 6 cilvēku lielas komandas dalībai festivālā.
Pieteikumi jāsūta uz e-pastu ruta.zepa@daba.gov.lv vai janis.perle@daba.gov.lv, norādot nosaukumu, dalībnieku skaitu un devīzi.

Katrai komandai organizatori ierādīs skulptūras veidošanas vietu un dos divas stundas savas idejas realizēšanai.  Augstāks novērtējums tiks skulptūrām, kuru izgatavošanai nepieciešamās niedres savāks paši dalībnieki. Dalībniekiem nepieciešama – mačete vai krūmgriezis niedru nopļaušanai, šķēres un knaibles skulptūru veidošanai.
Iespējams jau sagatavoties arī mājās, no dabīgiem materiāliem (piemēram, klūgām, koka līstītēm) izgatavojot skulptūras karkasu.Facebook Draugiem Twitter Instagram