Pētījums - telefona lietotājs vēlas būt sasniedzams tuvajiem

14.02.2018

Tehnoloģiju straujās attīstības rezultātā tās ir kļuvušas ne vien par neaizvietojamu saziņas rīku, bet arī par uzticamu palīgu gan darba, gan privātajā dzīvē.
Jāatzīst, ka viedtālrunis ir izmainījis veidu, kā komunicējam ar sev tuvajiem un pat to, kā būvējam attiecības ar apkārtējiem.
Saskaņā ar  pētījumu, liela daļa cilvēku mūsdienās savu sociālo dzīvi nevar iedomāties bez telefona, un tendences liecina, ka telefons indivīda sociālās dzīves veidošanā ieņems arvien lielāku lomu arī nākotnē.

Pētījums veikts 12 Eiropas valstīs, kura ietvaros tika noskaidroti cilvēku viedtālruņu lietošanas paradumi.
Pētījuma gaitā tika noskaidrota nozīmīgā loma, ko ieņem viedtālrunis moderna cilvēka dzīvē. 84% no respondentiem atzina, ka viedtālruni izmanto saziņai ar sev tuvajiem. Savukārt 78% cilvēku īpaši izcēla telefona nozīmīgumu brīžos, kad tuvinieki dodas prom uz ilgāku laiku.

Veiktā pētījuma dati atklāj, ka 45% respondentu, sazinoties ar tuvajiem telefoniski, saka "Es tevi mīlu", savukārt 11% respondentu telefoniski atgādina tuviniekiem, ka ilgojas pēc viņiem.

To, ka tālrunim ir īpaša nozīme mūsdienu cilvēka dzīvē, apstiprina ne tikai pētījums, bet arī profesionāļi, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem. Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centra "Intellego" psiholoģe Katrīna Žaltkovska stāsta, ka cilvēkam uz visu tehnoloģiju attīstību jāskatās no diviem skatu punktiem.
"No vienas puses tās mums palīdz izveidot, uzturēt un uzlabot attiecības, jo tālrunis ir tas resurss, kas mums šobrīd palīdz sazināties ar apkārtējiem cilvēkiem. No otras puses skatoties, attiecības, kas veidotas ar tehnoloģiju starpniecību krietni atšķiras no tām, kas ir starp cilvēkiem klātienē," atzīst speciāliste.
Pēc Katrīnas Žaltkovskas domām, viedtālruņu plašo iespēju dēļ attiecības izveidot mūsdienās noteikti ir iespējams ātrāk un vienkāršāk. Arī kādreiz cilvēki satikās caur kopīgām interesēm un nodarbēm taču šobrīd tehnoloģijas dod mums iespēju ātrāk atrast cilvēkus, ar kuriem sakrīt intereses.

Tāpat psiholoģe atzīst, ka diemžēl mūsdienās situācija, kad kāds tuvinieks devies dzīvot uz kādu citu tuvāku vai tālāku valsti nav retums, un tehnoloģijas palīdz mums jebkurā vietā un laikā sazināties ar tiem, kas nav blakus. Lai gan ilgtermiņā saziņa telefoniski nespēj sniegt tikpat augstu attiecību kvalitāti kā tikšanās klātienē, īstermiņā tā palīdz nepazaudēt kontaktu un būt lietas kursā par otra cilvēka dzīvi.
"Lielākais risks tad, kad kāds tuvinieks dodas prom, ir neizpratne par to, ka dzīve "iet uz priekšu" un mainās gan tam, kurš paliek, gan aizbraucējam. Atgriežoties un satiekoties pēc kāda laika, var rasties maldīga sajūta, ka satiekamies tur pat un tādi paši, kā šķīrāmies, bet tā nav. Katram pa vidu ir bijušas savas ikdienas rūpes, notikumi, pieredzes, tāpēc ir nozīmīgi izmantot telefona sniegtās iespējas un ikdienā padalīties savos iespaidos un izjūtās ar sev tuvajiem," stāsta speciāliste.

Taču psiholoģe atgādina, ka, lai cik tālu attīstītos tehnoloģijas, tās vienmēr strādās par labu cilvēkam tad, ja viņš pats tās izmantos gudri, kā arī spēs attiecības uzturēt arī reālajā dzīvē.
"Cilvēkam ir jāprot tehnoloģijas izmantot pareizi, lai tās darbotos viņa labā, līdzīgi kā ar uguni – ja uguni izmantojam pareizi un ierobežojam to, tā nāk mums par labu, bet brīdī, kad to vairs nekontrolējam, tā var mūs apdraudēt," piebilst Katrīna Žaltkovska.


Facebook Draugiem Twitter Instagram