Pēc gada Saeimas vēlēšanas

4.10.2017.

Pēc gada, 6. oktobrī, Latvijā notiks kārtējās - 13.Saeimas - vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti.
Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kandidēt Saeimas vēlēšanās drīkst Latvijas pilsoņi, kas vēlēšanu dienā vecāki par 21 gadu.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanās notiek no 80. līdz 60.dienai pirms vēlēšanu dienas, 13.Saeimas vēlēšanās tas būs no 18. jūlija līdz 7.augustam.

13.Saeimas vēlēšanās pirmo reizi būs spēkā nosacījums, kas paredz, ka kandidātu sarakstu drīkst iesniegt reģistrētas partijas, kuras dibinātas ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un kurās ir ne mazāk kā 500 biedru. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, tajā ietilpstošajām partijām arī jābūt dibinātām ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali - Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, un no katra apgabala Saeimā jāievēl noteikts deputātu skaits.
Vēlēšanu apgabalos ievēlējamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli apgabala vēlētāju skatam, kāds reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas.
Saeimas vēlēšanas notiek arī ārvalstīs, un vēlētāji ārvalstīs tiek iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā.

Saeimas vēlēšanās balsstiesīgie pilsoņi var balsot vēlēšanu iecirkņos Latvijā vai ārvalstīs vēlēšanu dienā, noteiktos vēlēšanu iecirkņos nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlēšanu dienā jāaprūpē slimnieks vai vēlētājs atrodas ieslodzījuma vietā.
Vēlētāji ārvalstīs var izmanot iespēju balsot pa pastu. Balsošana Saeimas vēlēšanās tiek organizēta arī karavīriem un zemessargiem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās.
Tāpat vēlēšanu iecirkņus var izveidot uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā.

Atšķirībā no šāgada pašvaldību vēlēšanām Saeimas vēlēšanās nākošgad netiks lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju saraksti. Vēlētājus reģistrē, par dalību vēlēšanās izdarot atzīmi pasē.
Vēlētāji, kuriem nav derīgas pases, bet ir derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība, 13.Saeimas vēlēšanās varēs piedalīties, pirms vēlēšanām izņemot īpašu vēlētāju apliecību, kas balsojot jāuzrāda kopā ar personas apliecību.


Facebook Draugiem Twitter Instagram