Ornitologi satraukti par meža izciršanu

23.05.2017

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) bažījas par Zemkopības ministrijas priekšlikumu atļaut kailcirtēs cirst tievākus kokus, uzskatot, ka tas var kaitēt vairāku putnu, tostarp melno dzilnu un melno stārķu ligzdām, tā stāsta LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.

LOB bažas ir saistītas ar Zemkopības ministrijas sabiedriskajā apspriešanā nonākušajiem grozījumiem noteikumos "Par koku ciršanu mežā". Ķeris skaidro, ka tie ietver galvenās cirtes caurmēra samazināšanu, proti, atļauju kailcirtēs cirst tievākus kokus, un kailciršu atļaušanu piejūras priežu mežos, kur tās līdz šim bija aizliegtas.

Lai melnā dzilna izkaltu dobumu, tai nepieciešams koks vismaz 38 centimetru diametrā, taču plānotie grozījumi paredz tādu priežu izciršanu, kuras sasniegušas vien 30 centimetru diametru, skaidro Ķerus. Tāpat melnajam stārķim ligzdas būvēšanai ir nepieciešami resni koki ar stipriem zariem. Vidējais koka diametrs, kādā melnais stārķis būvē ligzdu, ir 56 centimetru priedes, 46 centimetru bērzi un 45 centimetru egles, bet plānotie grozījumi paredz šos kokus atļaut nocirst jau tad, kad tie ir sasnieguši attiecīgi 30, 25 un 26 centimetrus diametrā, norāda LOB vadītājs.

Pēc viņa paustā, pamatojot grozījumu veikšanu, tikuši analizēti tikai privātie meži, bet likuma grozījumi ietekmēs arī valsts mežu apsaimniekošanu.

Pēc viņa domām, ietekmi uz valsts mežiem Zemkopības ministrija nav vērtējusi, taču, samazinot kritērijus mežu ciršanai, nākamajos desmit gados palielināsies mežizstrādes apjomi, pieaugs kailciršu platības un, ņemot vērā arī pašreizējo mežizstrādes atļautu putnu ligzdošanas laikā, bojā ies vēl lielāks putnu ligzdu skaits.
Ķerus arī atgādināja, ka LOB ir uzsākusi parakstu vākšanu, lai panāktu mežizstrādes pārtraukumu no aprīļa līdz jūnijam.

Tikmēr Zemkopības ministrijā norāda, ka tā ir izstrādājusi grozījumus, balstoties uz Saeimas lēmumu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu".

Ministrijas ziņojumā minēts, ka ir nepieciešams izmainīt galvenās cirtes caurmēru, ievērtējot Igaunijā noteikto galvenās cirtes caurmēru un zinātnieku pētījumus par meža gatavības modeļiem Latvijā.
Atbilstoši Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumiem par galvenās cirtes parametru noteikšanu, izmainot galvenās cirtes caurmēru, meža kapitālvērtību iespējams palielināt par 440 000 000 eiro, pie nosacījuma, ja tiek veikta mērķtiecīga meža atjaunošana ar saimnieciski vērtīgāku meža reproduktīvo materiālu.
Izmaiņu rezultātā palielināsies ikgadējais tīro ienākumu gūšanas potenciāls par 12 000 000 eiro, norāda ministrijā.


Facebook Draugiem Twitter Instagram