Top seriāls uz Latvijas simtgadi

3.04.2017.

Latvijas Televīzijas (LTV) konkursā "Par ideju pieteikumu iesniegšanu Latvijas simtgades seriāla radīšanai LTV" par uzvarētāju pasludināts SIA "Red Dot Media" iesniegtais seriāla projekts "Sarkanais mežs".

Seriāls ir uz patiesiem notikumiem balstīta drāma par nacionālās pretošanās kustību Latvijā pēc padomju varas okupācijas, seriāla darbībai stiepjoties vairāku gadu desmitu garumā.

Seriāla galvenie tēli būs latvieši, kas angļu un amerikāņu specdienestu atbalstīti, spītīgi pretojas padomju režīmam, taču saskaras ar nepārvaramu Valsts drošības komitejas pretspēku. Stāsta notikumi norisināsies gan Kurzemes mežos un Rīgā, gan vienā no nacionālo partizānu atbalsta punktiem - Londonā.
Tāpat kā jebkurā laikmeta drāmā, seriālā būs vērojamas arī tai raksturīgās varoņu cilvēciskās kaislības un pārdzīvojumi.

Žūrijas komisijas pārstāvis režisors Viesturs Kairišs atzina, ka konkursa laikā galvenie favorīti iezīmējās ļoti skaidri. Viņš norādīja, ka konkursā tika vērtēta ne tikai iesniegtā seriāla projekta atbilstība Latvijas simtgades konceptam, bet arī tas, kurš no seriāliem būtu kvalitatīvāk īstenojams, lai ideja realizētos maksimāli izcilā rezultātā.

Komisijas otru lielāko balsu skaitu LTV ideju konkursā par simtgadei veltītu seriālu ieguva SIA "Studija Centrums" iesniegtais projekts "Dzejniece", kas ir stāsts par dzejnieces Mirdzas Ķempes likteni. Šī ir biogrāfiski vēsturiska drāma, kas iezīmē būtiskākos notikumus Latvijas 20.gadsimta vēsturē, sākot no valsts izveidošanas laika līdz pat 70.gadiem.
Tos atspoguļo arī Ķempes liktenis - gan aktīvi iesaistoties brīvvalsts kultūras un sabiedriskajā dzīvē, gan kļūstot par okupācijas režīma apdziedātāju un vienlaikus atbalstot jaunu, talantīgu dzejnieku izaugsmi, nonākot konfliktā pašai ar savu talantu un sirdsapziņu. Konkursa komisija pieņēmusi lēmumu turpināt sarunas ar komandu par seriāla scenārija tālāku attīstību.

LTV ideju konkursā par Latvijas simtgadei veltīta seriāla izveidi iesniegto projektu izvērtēšanas termiņš tika pagarināts līdz šā gada marta beigām.
LTV plāno veidot Latvijas valsts simtgadei veltītu seriālu, un izsludināja konkursu par idejām seriāla radīšanai. 


Facebook Draugiem Twitter Instagram