VID aicina ziņot

30.01.2017

Lai izvērtētu amatpersonu, iespējams, pieļautos pārkāpumus konkrētos nodokļu auditos, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina auditējamos nodokļu maksātājus savlaicīgi jau nodokļu audita procesā vērsties VID ar iesniegumu, norādot konkrētu informāciju un faktus, kas liecinātu par VID amatpersonu līdzdalību manipulācijās ar nodokļu audita rezultātiem.

Informāciju var nodot VID, rakstot uz "parkapumi@vid.gov.lv", visi saņemtie iesniegumi, sūdzības, tajā skaitā anonīmās, un ziņojumi tiek reģistrēti un izskatīti. 

Papildus VID vērsa uzmanību, ka personām ir pienākums ziņot par kukuļošanas noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums ir paredzēta kriminālatbildība .

Jau ziņoja, ka zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" partneris Jānis Taukačs informēja, ka "Sorainen" klienti regulāri ir ziņojuši par to, ka VID audita laikā parādās starpnieki, kas par samaksu uzņēmējiem piedāvā labvēlīgu VID audita rezultātu. 
Viņš pieļāva, ka šīs trešās personas kaut kādā veidā ir saistītas ar VID audita veicējiem, jo šīs personas zina, kam tiek veikts audits, kā arī šīs personas zina audita lietas materiālus.


Facebook Draugiem Twitter Instagram